พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 มิถุนายน 2556

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และ ดร.เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ  อาคารอำนวยการ บมจ.อสมท.

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี