ผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ปฏิญาณตนและลงนามคำสัญญาว่าจะไม่รับน้องรุนแรง

ผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ปฏิญาณตนและลงนามคำสัญญาลงบนใบโพธิ์ทองที่จะใช้หล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะไม่รับน้องรุนแรง ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี