พิธีเปิดศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์เป็นไปในทางสร้างสรรค์  ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี