ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “๑๑๑ปี เมืองธัญบุรี” วันที่ 12 มีนาคม 2556

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี