พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ ศาลจังหวัดธัญบุรี

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นางปวีณา  จันทร์วิรัช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนานักศึกษา บุคลากรข้าราชการศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี