พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)

รองศาสตราจารย์สยาม  ดำปรีดา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ นายสุเทพ  อารมณ์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บ. ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล วันศุกร์ที่ 4 มากราคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี