มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมงานอาหารและบริการ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมงานอาหารและบริการได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ยัม เรสเตอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท เอบีพี คาเฟ(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์