ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 2555

  

ภาพถ่ายโดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม