สอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 2 ต.ค. 2559

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1