โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 ส.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับและบรรยายร่วมกับ อ.คงเทพ บุญมี และได้รับเกียรติจาก ดร.วัลภัช แก้วอำไพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บ.เฟรเกรนท์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บรรยาย หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายไอทีในอนาคต” และการสอบเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1