โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 10 – 11 ส.ค. 2559

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 10 – 11 ส.ค. 2559 ณ หอประชุมวิกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พระชันษา มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1