จิตอาสาสถิติ

คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมในการงานวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องในงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโสธร หลวงปู่ตื้น หลวงปู่นุ้ย และเทศน์มหาชาติ ในวันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี