ลงนามความร่วมมือบริหารจัดการ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน”

ร่วมมือทางวิชาการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายนุกูล  แซ่ลี  นายกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่ามนุษย์(ประเทศไทย)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริหารจัดการ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151119-mou_40 20151119-mou_36 20151119-mou_30

20151119-mou_38 20151119-mou_27 20151119-mou_03

20151119-mou_25 20151119-mou_21 20151119-mou_34