โครงการ การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

เปิดโครงการ – นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน”  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๓ ชั้น

DSC_0397 DSC_0435

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี