สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย

นางวนิดา  ปอน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี