ภาพบรรยากาศ การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2556 รอบความสามารถพิเศษ

ภาพบรรยากาศ การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบความสามารถพิเศษ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี