คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี