นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ เปิดงานวันแม่ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

นางสาวจีรวัฒน์  เหรี

Read more

การประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ระหว่าง ศาลจังหวัดธัญบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

การประชุมโครงการ ส่ง

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัย กับ ผู้บริหารจาก The Camarines Sur Polytechnic Collrge (CSPC) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก Philippine Christian University ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “การบริหารจัดการคนเก่ง” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more