การนำเสนอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

นักศึกษาโครงการอบรมเ

Read more

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการ มหาวิทยาลัยพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วยช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

เปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more