อบรมการทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more

พิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่(From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

‘เจนซี’ มทร.ธัญบุรี

Read more

การประกวดตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และสุดยอดพิธีกร ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการพัฒนาแนวทางจัดทำผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more