โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาหัวพ่นพลาสมาเย็นสำหรับดอกไม้กินได้

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more