ภาพบรรยากาศโครงการ บริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการ บ

Read more

ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 61” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยายกาศพิธีเปิด

Read more

ภาพบรรยากาศ การมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การมอบเก

Read more

ภาพบรรยากาศ การอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรมเ

Read more

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับอธิการบดีจากประเทศเยอรมันเพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การต้อนร

Read more