ภาพบรรยากาศโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการ “

Read more

ภาพบรรยากาศการมอบเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการมอบเคร

Read more

ภาพบรรยากาศ การมอบโล่ และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การมอบโล

Read more

ภาพบรรยากาศ การร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าในงาน Happy V-day วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การร่วมป

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการปล

Read more