ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

Read more

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเด

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายชุมพล  พรประภา  ป

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย “การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการสร

Read more