พิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ราชมงคลธัญบุรี” จัด

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่

Read more

มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2 (The 2nd RMUT-TRM Day)

“9 ราชมงคล” ผนึกกำลั

Read more