โครงการ “มทร. พารอด” มอบน้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ ถุงดำและอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รับพระราชทานเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษา รัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม และโครงการ Digital Transformation

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อว. ลงพื้นที่“U2T Covid-19 week” มทร.ธัญบุรี ลุยช่วยโควิด นำร่องนครนายก

29 พฤษภาคม 2564 -ศาส

Read more