นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพยุวศิลปิน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 61

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี61 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศโครงการส่

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more