ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 พ.ย. 2555

  ภาพถ่ายโดย : คณะศิ

Read more

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : คณะค

Read more

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 พ.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : คณะค

Read more