มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia

ผู้บริหารและคณาจารย์

Read more

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคม ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more