คณบดีและคณะฯ เดินทางไปเจรจาเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

ลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ

Read more