พิธีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

มทร.ธัญบุรี จับมือ ส

Read more

ลงนามความร่วมมือกับ สหกรณ์โคนม – ปศุสัตว์วิหารแดง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทย เนเชอรัล ฮิรุดิน จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more