ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ

วันที่ออกอากาศ 21 มิ

Read more

นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ตอน การผนึกภาพบนวัสดุ

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ตอน แนวทางการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

  ภาพบรรยากาศการบันท

Read more