ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ช่วง : Innovative Ta

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

ช่วง นวัตกรรมสร้างชุ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ประทีป เนอร์สซิ่งโฮม

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more