โครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

มทร.ธัญบุรี และ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านอี่โก่ม จ. ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

Present ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีรสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

ภาพถ่ายโดย : มหาวิทย

Read more