ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 8)

  ภาพถ่ายโดย: คณะเทค

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 20 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 4)

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโน

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 20 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 3)

  ภาพถ่ายโดย: กองประ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขัน ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

Read more