นำเสนอผลงาน TOT

นำเสนอผลงาน TOT นักศ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more