โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพกา

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 24 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – ผศ.

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 23 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – สำน

Read more

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 2 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร &#821

Read more