นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 10 เม.ย. 2561

เปิดโครงการ –

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 9 เม.ย. 2561

เปิดโครงการ –

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ รุ่นที่ ๑ วันที่ วันที่19 มีนาคม 2538

ภาพบรรยากาศโครงการคิ

Read more