แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ส.ค. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง”

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more