โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันสอบมาตรฐาน IC3

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2557

อาจารย์เทวัญ  นันทวง

Read more

พิธีการมอบรางวัลการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more