นักศึกษาฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก De La

Read more

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ต้อนรับคณะบุคลากรจาก

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผศ.เมธา ศิริกูล และ

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more