สถาปนามหาวิทยาลัย

สถาปนามหาวิทยาลัย รศ

Read more

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ภาพบรรยากาศ การอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การอบรมเ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค

เปิดโครงการ – รศ.ดร.

Read more