พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557

บรรยากาศการเลือกตั้ง

Read more

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “รักษ์ป่าชายเลน”

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโ

Read more

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโ

Read more