นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 3 ธ.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

เลี้ยงอาหารและมอบเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

ภาพบรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศเลือกตั้งสมา

Read more