สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว วันที่ 27-29 ต.ค. 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการศึกษาวัฒนธรรมการทำนาและศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว” วันที่ 07 เม.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นักศึกษา

Read more

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจจิตอาสา พร้อมพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more