กิจกรรมศึกษาดูงาน “นวัตกรรมผ้าใยกล้วย จังหวัดปทุมธานี”

รศ.ดร.วารุณี อริยวิร

Read more

ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการให้บริการ Digital Transcript และ Credit bank

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ สปป.ลาว

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more