พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more