พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more