พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พีธีไหว้พระพุทธพิริยมงคล บวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องใน “วันราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤ

Read more