โครงการสืบสานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ไพศาล สุขเกษม  รอ

Read more

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2557

วันมัคคุเทศก์ไทย &#8

Read more

ภาพบรรยากาศ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556

รศ.สยาม  ดำปรีดา  คณ

Read more