พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีพุทธศักราช 2566”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “วันราชมงคล”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีพุทธศักราช 2565

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more