พิธีเปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

สถาปนามหาวิทยาลัย

สถาปนามหาวิทยาลัย รศ

Read more