พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

สถาปนามหาวิทยาลัย

สถาปนามหาวิทยาลัย รศ

Read more

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศ วันคล้าย

Read more

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศการบริจาค

Read more