พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศ วันคล้าย

Read more